Privacyverklaring

We respecteren privacy en jouw rechten om je persoonsgegevens te controleren. Onze principiële richtlijnen zijn eenvoudig. We zijn duidelijk over de gegevens die we verzamelen en waarom we deze verzamelen. We beschermen je gegevens zo goed als we kunnen. Wij verkopen je gegevens niet aan derden en zullen dat ook in de toekomst niet doen. Deze Privacyverklaring (de “Verklaring”) legt uit welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen, zij het rechtstreeks of indirect, en hoe wij die gebruiken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om je te identificeren of die we aan jou kunnen koppelen. De Verklaring dekt ook welke keuzes je kunt maken wat betreft de gegevens die we verzamelen en hoe je deze beslissingen kunt beheren. Deze Verklaring is van toepassing op alle door Small Visuals aangeboden producten. Deze Verklaring is ook van toepassing op alle websites die onder het beheer van Small Visuals vallen en op andere offline contacten, bijvoorbeeld beurzen of evenementen bezoek waar Small Visuals aanwezig is.Lees deze Verklaring aandachtig, zodat je weet hoe Small Visuals de door jou verstrekte persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en deelt.Tenzij anders vermeld, is Small Visuals verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen met de Producten en Services waarop deze Privacyverklaring van toepassing is.De woorden “we”, “wij”, “ons”, “onze” en “Small Visuals” verwijzen allemaal naar Small Visuals.

1. De soorten persoonsgegevens die we verzamelen

1.1. We verzamelen gegevens die je ons vrijwillig verstrekt, zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres; bijvoorbeeld als je een bestelling plaatst in de webshop.

1.2. We verzamelen automatisch gegevens over je, door middel van cookies en vergelijkbare technologie, je IP adres, je algemene geografische locatie zoals aangegeven door je IP-adres, je browser type, de webpagina's die je op onze websites bekijkt, en of en hoe je communiceert met inhoud die beschikbaar is op onze websites.

1.3. We kunnen informatie over je ontvangen van andere bronnen, ook derden, zoals partners met wie we gezamenlijk merkgerelateerde diensten aanbieden of marketingactiviteiten uitvoeren. We kunnen ook informatie over je ontvangen van social media platforms, bijvoorbeeld wanneer je op die platforms met ons communiceert. We beschermen gegevens die wij van derden krijgen op de manier die in deze Verklaring wordt beschreven en we passen ook eventuele aanvullende beperkingen toe die door de gegevensbron worden opgelegd.

1.4. Small Visuals richt zich niet op en is niet bedoeld voor kinderen jonger dan zestien jaar. Hoewel bezoekers van alle leeftijden door onze websites kunnen navigeren, verzamelen of vragen we niet bewust om persoonsgegevens van kinderen onder de zestien zonder toestemming van de ouders. Als na een melding van een ouder of voogd, of na ontdekking op een andere manier, blijkt dat een kind jonger dan zestien jaar ten onrechte op onze site is geregistreerd met behulp van valse gegevens, zullen we de account van het kind annuleren en de persoonsgegevens van het kind uit onze registratie verwijderen.

2. Interacties van klanten met Small Visuals

Om de informatie in deze Verklaring begrijpelijk te maken, lichten we verschillende momenten uit, waarop Small Visuals mogelijk persoonsgegevens van klanten kan verzamelen. De interacties van klanten met Small Visuals zijn in de volgende segmenten onderverdeeld:

2.1. Als je meer informatie over Small Visuals zoekt, kun je virtueel of fysiek een site van ons bezoeken. Voorbeelden hiervan zijn: surfen op onze website, bellen met onze verkoopmedewerkers, een fysiek bezoek aan Small Visuals op evenementen. Voor meer informatie over Small Visuals geef je mogelijk vrijwillig persoonsgegevens op, zoals je naam en e-mailadres. We kunnen ook online informatie over je verzamelen via cookies of vergelijkbare technologieën bij je bezoek aan onze websites.

Wij verzamelen; naam, e-mailadres, IP-adres en informatie die door cookies of vergelijkbare technologie wordt doorgegeven.

Waarom; We gebruiken deze informatie om nieuws te delen over beurzen, evenementen en producten die Small Visuals aanbiedt. Bovendien helpt het IP-adres ons om geografische informatie over de bezoekers van onze websites beter te begrijpen, zodat we onze websites voor iedereen kunnen verbeteren. Het is ons gerechtvaardigd belang om je persoonsgegevens voor deze doeleinden te verwerken.

2.2. Als je hebt besloten om een Small Visuals product te kopen, kun je als klant direct bij ons kopen op www.smallvisuals.com of je aankoop doen op een beurs of evenement. Als je bij ons koopt, vragen we je om gegevens te verstrekken zodat wij de aankoop kunnen verwerken. Wij verzamelen; naam, telefoonnummer (optioneel), e-mailadres, aflever-/verzendadres en betalingsgegevens. Waarom; We gebruiken deze informatie om je transactie te verwerken, je aankoop op te volgen, hulp te bieden bij eventuele problemen met de bezorging, retourzendingen en andere problemen met betrekking tot de aankoop van je producten af te handelen. Het verwerken van je persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. Let op: we slaan geen betalings- of creditcardgegevens op. De betalingsgegevens gebruiken we uitsluitend in verband met je aankoop van producten.

2.3. Je zult zo af en toe waarschijnlijk contact opnemen met Small Visuals voor hulp met je producten. Om je de best mogelijke service te kunnen bieden, kunnen wij bepaalde gegevens van jou of je Small Visuals producten verzamelen. Wij verzamelen; Dit kunnen contactgegevens zijn, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer, socialmedia-identificators (als je contact met ons opneemt via een social media kanaal), en de inhoud van je gesprekken en andere communicatie met de klantenservice van Small Visuals.

3. Hoe we persoonsgegevens gebruiken

Small Visuals gebruikt de gegevens die we verzamelen om je te voorzien van de producten en services die we aanbieden, waaronder het gebruik van gegevens om je ervaringen te verbeteren en te personaliseren. We gebruiken de gegevens ook om met je te communiceren, bijvoorbeeld om je te informeren over je account, nieuwe producten of andere soorten updates. Small Visuals gebruikt de gegevens voor de volgende doeleinden: Voor het aanbieden van veiligheid en het beslechten van geschillen Zakelijke activiteiten Communicatie, marketing en advertenties.

3.1. Klantenservice. We gebruiken de gegevens om vragen van klanten te beantwoorden, problemen met producten te diagnosticeren, Producten te repareren en andere klantenservice- en ondersteuningsdiensten te verlenen. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben en dient ook ons gerechtvaardigd belang.

3.2. Productverbetering. We gebruiken voortdurend gegevens voor onderzoeksdoeleinden en voor het ontwikkelen en verbeteren van al onze producten en -Services. Deze verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang te dienen.

3.3. Beslechten van geschillen. We gebruiken gegevens om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven. Deze verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang te dienen. 3.4. Communicatie, marketing en advertenties. We gebruiken de gegevens die we verzamelen om onze communicatie met jou te realiseren en te personaliseren. We kunnen bijvoorbeeld contact met je opnemen via e-mail of andere communicatiemiddelen om je te informeren over nieuwe producten of services, of om je uit te nodigen deel te nemen aan een enquête. Deze verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang te dienen. We gebruiken ook cookies en vergelijkbare technologieën om je de meest relevante Small Visuals advertenties aan te bieden.

4. Small Visuals verkoopt geen persoonsgegevens van haar klanten.

Wij maken je gegevens alleen bekend op de manier die we in deze Verklaring beschrijven.

4.1. We kunnen gegevens delen met de volgende derde partijen. Externe leveranciers; Small Visuals maakt gebruik van verschillende externe leveranciers om diensten uit te voeren, en verzending van Producten, verwerking van creditcards en e-mailcommunicatie. We delen je persoonsgegevens alleen als dat nodig is, zoals om een transactie te voltooien of Producten of Services te leveren die je hebt aangevraagd of geautoriseerd, en alleen met partijen die namens ons werken voor de doeleinden die in deze Verklaring worden beschreven. In dat geval worden je persoonsgegevens gedeeld met deze agenten of aannemers, maar alleen voor het uitvoeren van diensten namens en in opdracht van Small Visuals en in overeenstemming met deze Verklaring. Het is ons gerechtvaardigd belang om voor deze doeleinden gegevens met deze partijen te delen.

4.2. Verplichte verstrekking van gegevens. Wanneer dit wettelijk vereist is, strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het beschermen van onze rechten, of de rechten van aan ons gelieerde bedrijven of onze gebruikers, verstrekken we je persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, onderzoeksorganisaties, aan ons gelieerde ondernemingen of in gerechtelijke procedures.

4.3. Verkoop of fusie. Wij kunnen je persoonsgegevens delen in het geval van een fusie, overname of verkoop van al onze of een deel van onze activa. Uiteraard zullen wij je hierover informeren via e-mail en/of een duidelijk zichtbare mededeling op onze website en je informeren over je rechten.

4.4. Delen en verstrekken van Geaggregeerde gegevens. Wij delen gegevens met derden in geaggregeerde vorm en/of in een vorm die de ontvanger van deze gegevens niet in staat stelt je te identificeren. Als je persoonsgegevens verstrekt aan een van deze derden of hun producten, vallen je gegevens onder hun privacyverklaringen en wij raden je aan deze privacyverklaringen zorgvuldig te lezen. Wanneer je gegevens met derden deelt, kan je persoonlijke informatie worden doorgegeven aan landen waar de wetgeving over gegevensbescherming mogelijk een lager beschermingsniveau van je persoonsgegevens biedt dan je eigen land. Wij besteden veel zorg aan de bescherming van je persoonsgegevens en hebben passende mechanismen ingesteld om deze te beschermen wanneer ze internationaal worden doorgegeven. Wij geven je persoonsgegevens door met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en implementeren passende waarborgen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens passend worden beveiligd door externe partijen die toegang krijgen tot je gegevens (bijvoorbeeld door gebruik te maken van de standaard contractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie).

5. De rechtsgronden voor het gebruik van Persoonsgegevens.

Er zijn verschillende rechtsgronden waarop wij ons baseren om je persoonsgegevens te gebruiken, namelijk:

5.1. Het gebruik van je persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om de overeenkomst die je met ons hebt uit te voeren. Bijvoorbeeld om de aankoop van je product te voltooien, om je account te registreren en te onderhouden, om te helpen bij bezorgingsproblemen, om retourzendingen af te handelen, of om op je verzoeken te reageren.

5.2. Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken voor onze gerechtvaardigde belangen. We baseren ons bijvoorbeeld op ons gerechtvaardigde belang om onze Producten en Services of informatie over Producten en Services of om je persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve, fraude opsporings- of juridische doeleinden. Wanneer we je persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang en er geen afmeldingsmechanisme voor je beschikbaar is, kun je je recht om bezwaar te maken uitoefenen door een e-mail te sturen naar edwin@smallvisuals.com

6. Beveiliging, opslag en bewaren van Persoonsgegevens die we verzamelen.

6.1. Small Visuals neemt de bescherming en beveiliging van je persoonsgegevens uiterst serieus. Hoewel we redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen, is geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar. Wij gebruiken een scala aan passende technische en organisatorische maatregelen en voldoen aan sectornormen om je persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van informatie over jou kan plaatsvinden. We bewaren de persoonsgegevens die jij verstrekt bijvoorbeeld op computersystemen met beperkte toegang en in gecontroleerde omgevingen. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze externe datacenter leveranciers passende beveiligingsmaatregelen bieden. Bovendien wordt je wachtwoord versleuteld opgeslagen en kan het niet meer leesbaar gemaakt worden, wat betekent dat het door niemand kan worden hersteld of bekend worden gemaakt, ook niet door Small Visuals. Je hebt alleen toegang tot je Small Visuals accountgegevens en onze service met behulp van een individuele gebruikersnaam en wachtwoord. Om de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te beschermen, moet je je wachtwoord geheimhouden en niet aan derden verstrekken. Waarschuw ons onmiddellijk als je denkt dat je wachtwoord is misbruikt. Zorg er ook voor dat je altijd uitlogt en je browser afsluit bij het beëindigen van je sessie. Let erop dat we je nooit zullen vragen om je wachtwoord te verstrekken.

6.2. Persoonsgegevens die door Small Visuals zijn verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in je regio of bij gelieerde ondernemingen, of dienstverleners. Small Visuals heeft passende mechanismen ingevoerd om persoonsgegevens te beschermen wanneer deze internationaal worden doorgegeven, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de standaardcontractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie. 6.3. Bewaren. Small Visuals bewaart je persoonsgegevens zolang als wij dat nodig achten om je in staat te stellen de website en je product te gebruiken, diensten aan jou te verlenen, toepasselijke wetgeving na te leven (inclusief wetgeving met betrekking tot het bewaren van documenten), geschillen met partijen op te lossen en anderszins voor zover dat nodig is om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Op alle persoonsgegevens die wij bewaren zijn deze Privacyverklaring en onze interne richtlijnen voor het bewaren van gegevens van toepassing.

7. Jouw rechten en keuzes.

7.1. Wij willen dat je de zeggenschap hebt over hoe je persoonsgegevens door ons worden gebruikt. Afhankelijk van de lokale wetgeving kun je dit op de volgende manieren doen:

• je kunt ons vragen om een kopie van de persoonsgegevens die wij over je hebben;

• je kunt ons op de hoogte stellen van wijzigingen in je persoonsgegevens, of als je wilt dat wij de persoonsgegevens die wij over je hebben corrigeren;

• in bepaalde gevallen kun je ons vragen de persoonlijke informatie die wij over je hebben te wissen, blokkeren of beperken, of kun je bezwaar maken tegen bepaalde manieren waarop wij je persoonsgegevens gebruiken; en

• in bepaalde gevallen kun je ons ook vragen om de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt aan een externe partij te sturen. Wanneer wij je persoonsgegevens gebruiken op basis van je toestemming, heb je het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Wanneer wij je persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of het algemeen belang verwerken, heb je bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen dat gebruik van je persoonsgegevens. Wij vertrouwen erop dat jij ervoor zorgt dat je persoonsgegevens volledig, juist en actueel zijn. Wij verzoeken je ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen of onjuistheden in je persoonsgegevens door contact op te nemen met edwin@smallvisuals.com. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen, op je verzoek reageren. Wij zetten ons ervoor in om met jou samen te werken om een eerlijke oplossing te vinden als je een klacht over of probleem hebt met ons gebruik van jouw persoonsgegevens. Als je echter van mening bent dat wij je niet hebben kunnen helpen met je klacht of probleem, heb je mogelijk het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in je land (indien die in je land bestaat) of de toezichthoudende autoriteit.

7.2. Als je een van de volgende zaken wilt doen: toegang krijgen tot profielgegevens, deze bewerken of verwijderen, je wachtwoord wijzigen, je account sluiten of verzoeken om persoonsgegevens te wissen, kun je dit doen door in te loggen op je Small Visuals-account. Als het niet mogelijk is om via je Small Visuals-account toegang te krijgen tot bepaalde persoonsgegevens die Small Visuals heeft verzameld, kun je een e-mail sturen naar edwin@smallvisuals.com. We zullen altijd zo snel mogelijk reageren op verzoeken om toegang tot of het wissen van je persoonsgegevens, maar in ieder geval binnen 14 dagen.

8. Jouw voorkeuren voor communicatie, marketing en advertenties.

Je kunt ervoor kiezen geen direct marketing berichten of e-mail abonnementen van Small Visuals te ontvangen door een e-mail sturen naar edwin@smallvisuals.com. Wij respecteren je keuze en sturen je geen promotionele e-mails meer zodra je je afmeldt. Houd er rekening mee dat we, ongeacht je communicatie-instellingen, met je blijven communiceren over wijzigingen in voorwaarden, routinematige klantenservice berichten, zoals informatie over huidige of eerdere aankopen, bezorging van producten, onderbrekingen in de service, inbreuken in verband met persoonsgegevens of andere belangrijke informatie over een Product dat je bezit. Je kunt de hoeveelheid op belangstelling gebaseerde reclame die je wilt ontvangen aanpassen door je cookie-instellingen te wijzigen, en/of door je bij bepaalde advertentienetwerken af te melden. Na afmelding van het ontvangen van e-mails van ons, gebruiken we je e-mailadres niet voor op belangstelling gebaseerde reclameactiviteiten.

9. Ons gebruik van Cookies en andere vergelijkbare technologieën.

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om ons te helpen onze websites voor jou te personaliseren, je voorkeuren te onthouden, te begrijpen hoe gebruikers onze websites gebruiken en ons marketingaanbod aan te passen.

9.1. Een “cookie” is een klein gegevensbestand dat een reeks tekens bevat en naar je computer wordt gestuurd wanneer je onze website bezoekt. Wanneer je de website de volgende keer bezoekt, zorgt de cookie ervoor dat de site jouw browser herkent. Hoe lang een cookie op je computer of mobiele apparaat blijft staan, is afhankelijk van of het een permanente cookie of een sessiecookie is. Small Visuals gebruikt alleen Sessiecookies deze blijven slechts op je apparaat staan totdat je je browser afsluit. Wij gebruiken de volgende cookies op onze website. • Strikt noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn essentieel om op onze website te surfen en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies zouden diensten zoals je winkelwagen niet beschikbaar zijn.

9.2. In de meeste webbrowsers kun je je cookies instelling beheren via de voorkeursinstellingen. Als je echter de mogelijkheden van websites om cookies in te stellen beperkt, kan dit je algehele gebruikerservaring beïnvloeden. Sommige browsers bieden een 'Do Not Track' (DNT)-signaal waarbij je je voorkeur kunt aangeven met betrekking tot tracking en cross-site tracking. Hoewel we op dit moment geen technologie gebruiken die DNT-signalen herkent, verwerken we je persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met deze Verklaring.